تخت بیمار

تخت بیمار تخت بیمار یکی از اصلی ترین نیاز بیماران در بیمارستانها،مراکز درمانی،کلینیکها و منازل میباشد. وبسته به نوع کاربرد آنها مورد استفاده قرار میگیرد. تخت ها دارای یکسری ویژگیها میباشند. که هر کدام عملکرد خاص خود را دارا میباشد.وبنا به نیاز هر بخش از آنها استفاده میشود.ودر ادامه کاربرد هر کدام را به اختصار […]

تخت بیمار خانگی

تخت بیمار خانگی تخت بیمار خانگی یکی از اصلی ترین نیاز بیماران پس از ترخییص از بیمارستان که میبایست دوره درمان خود را طی کنند . با توجه به مسایل مختلف اعم از هزینه بستری شدن در بیمارستان،ناخوشایندی محیط برای بیمار و همراه ویا ترخیصی که ادامه درمان در منزل باشد را میتوان از تخت […]